DADASAHEB TIRODKAR EDUCATIONAL ACADEMY

Padmashri Babasaheb Vengurlekar Mahavidyalaya, PANDURTITHA

Padmashri Babasaheb Vengurlekar Mahavidyalaya, PANDURTITHA

(Affiliated To University Of Mumbai)

pbvmpandur@gmail.com

Institution Administration

NAME DESIGNATION
Mr. Amaresh Satose I/C Principal
Mr. Tushar Mathakar Sr. Clerk
Mr. Nikhil Sonar Jr. Clerk