DADASAHEB TIRODKAR EDUCATIONAL ACADEMY

Padmashri Babasaheb Vengurlekar Mahavidyalaya, PANDURTITHA

Padmashri Babasaheb Vengurlekar Mahavidyalaya, PANDURTITHA

(Affiliated To University Of Mumbai)

pbvmpandur@gmail.com

DTEA Management

Sr. No. Name Designation
1. Shri. Pushkaraj Kole President
2. Shri. Shashikant Anavkar Vice-President
3. Dr. Nandan Samant Chairman
4. Dr. Mahan Prabhu Secretary
5. Shri. Harishachandra Kadam Treasurer
6. Shri. Guruprasad Anavkar Member
7. Dr. Abhay Sawant Member
8. Shri. Prakash Jaitapkar Member
9. Shri. Yogesh Vengurlekar Member